Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde dig 10 individuelle samtaler á 50 minutters varighed med det formål at hjælpe dig med at indkredse og håndtere dine problemer.

Samtaleforløbene starter tre gange årligt; i januar, april og september. Samtalerne foregår onsdag formiddag eller aften. Forud for forløbet inviteres du til en forsamtale med henblik på at afklare, hvorvidt et forløb hos Brunhilde er det rigtige for dig. Næste forløb med ledige pladser starter i april 2022.

Omhandler dine problematikker fysisk- eller psykisk vold, samt misbrug, henviser vi i stedet til andre organisationer, der er specialiseret i at afhjælpe i disse områder. Forslag til andre tilbud kan findes i menu-punktet “relevante links”.