Relevante links

Joan søstrene

Støttecenter mod incest

Lands- organisationen af kvindekrisecentre

Dannerhusets Krisecenter

SR-bistand

Mødrehjælpen

Lands- foreningen mod spiseforstyrrelser

Livslinien

Angstlinien

Settlementet

Kvinde- rådgivningen for etnisk minoriteter

Psykologisk Korttids Rådgivning

Rådgivning

Vi kan tilbyde dig 10 individuelle samtaler á en times varighed med det formål at hjælpe dig med at indkredse og håndtere dine problemer.

 

Samtaleforløbene starter tre gange årligt; i januar, april og september. Samtalerne foregår onsdag formiddag eller aften. Forud for forløbet inviteres du til en forsamtale med henblik på at afklare, hvorvidt et forløb hos Brunhilde er det rigtige for dig.

 

Er du interesseret eller vil du høre nærmere er du velkommen til at kontakte os telefonisk.