Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde dig 10 individuelle samtaler á 50 minutters varighed med det formål at hjælpe dig med at indkredse og håndtere dine problemer.

Samtaleforløbene starter to gange årligt; i februar og september. Samtalerne foregår onsdag formiddag eller aften. Forud for forløbet inviteres du til en forsamtale med henblik på at afklare, hvorvidt et forløb hos Brunhilde er det rigtige for dig.

Omhandler dine problematikker fysisk- eller psykisk vold, samt misbrug, henviser vi i stedet til andre organisationer, der er specialiseret i at afhjælpe i disse områder. Forslag til andre tilbud kan findes i menu-punktet “relevante links”.